Proje Tanımı

    Projemizin adı ''Gökkuşağı Ağacı''dır.İlkokul öğrencileri,aileleri ve öğretmenlerine ithaf edilmiş bir çevre eğitimi projesidir. Çapraz müfredat yaklaşımı, yaratıcılık ve etkileşim metodlarının kullanımıyla, projenin asıl amacı öğrencilerin farklı alanlardaki bilgilerini zenginleştirerek ve kişisel gelişimleri için gerekli olan temel yaşam becerilerini ve yeterliliklerini geliştirerek çevreye karşı tutum ve davranışlarını değiştirmektir.

Proje 2 farklı perspektiften ağaç yaklaşımı geliştirecektir; en önemlilerinden birisi insan hayatını etkileyen doğa unsuru ve ikinci olarak çoğu insan yaratıcılığında ve kültürel aktivitelerde oldukça basit ve kolayca bulunan ağaç öğesidir.

Proje biyolojik unsur olarak ağaç kavramını takip eden gökkuşağının her bir rengini oluşturan ve temel varoluş unsuru olan kök/geçmiş, gövde/şuan ve halka/gelecek ile öz gelişim sürecini gösteren 7 bölümden oluşacaktır.

    Kırmızı bölüm- Ağacın Hayatı

    Turuncu bölüm- Botanik atlas

    Sarı bölüm- Ağaç Benim Arkadaşım

    Yeşil bölüm- Ağaç Tarihi ve Hikâyeleri

    Mavi bölüm- Ağacın Güzelliği

    Çivit mavisi bölümü - Ağaç -El Sanatları

    Mor bölüm-Ağaç Hakları

    Ana fikir, 7 farklı kültürün uyumlu etkileşimiyle ve 7 partnerin arasındaki güçlü ilişkisiyle proje ağacı yetiştirilmesidir. Proje bir ağaç gibi düşünülmüştür; 7 kültür, kök gibi projeye değerli girdiler sağlayacak ve sonra bütün partnerler tarafından geliştirilecek aktiviteler bir ağaç gibi olgunlaşarak büyüyecek ve en sonunda bütün katılımcıların ve diğer paydaşların yarar sağlayacağı somut sonuçlarla meyve oluşturulacaktır.